PZFD Łódź

Dbamy o nasze miasto. Współpracujemy zarówno z innymi deweloperami, jak i z władzami Łodzi po to, aby nowoczesne inwestycje mieszkaniowe rozwijać w sposób rozsądny, w pełni szanując charakter miasta. Dokładnie w takim celu dołączyliśmy do łódzkiego oddziału PZFD.

PZFD, czyli Polski Związek Firm Deweloperskich, to ogólnokrajowa organizacja, która zrzesza 230 wiodących firm związanych z rynkiem nieruchomości. Ma ona swoje struktury lokalne, powiązane z większymi miastami kraju – właśnie takie, jak łódzki oddział PZFD, którego członkiem zarządu jest Michał Karpacki, prezes Golden Lion Development.

PZFD współpracuje z magistratem Łodzi m.in. w ramach konsultacji planistycznych, ale także aktywnie wspiera różne organizacje charytatywne. Członkowie organizacji zobowiązani są do przestrzegania restrykcyjnych warunków prowadzenia działalności oraz wysokich standardów oddawanych inwestycji. Dla firm deweloperskich PZFD jest największą i najbardziej prestiżową w Polsce branżową organizacją, która uczestniczy w procesach legislacyjnych i konsultacjach społecznych, a także organizuje szkolenia, konferencje oraz zajmuje się wsparciem i reprezentowaniem branży deweloperskiej.

Ważniejsze jest jednak to, czym członkostwo w PZFD jest dla naszych klientów. Organizacja ta wymaga od wszystkich członków przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk, który reguluje prawa i obowiązki w relacji klient–deweloper. Kodeks ten gwarantuje naszym odbiorcom, że udostępniamy im rzetelne informacje dotyczące inwestycji, posiadamy przejrzyste umowy, odpowiednie ubezpieczenia i stabilne finansowanie, dotrzymujemy harmonogramów realizacji budowy, ściśle przestrzegamy zasad gwarancji i rękojmi itp.

Pełną treść kodeksu można przeczytać tutaj: Kodeks Dobrych Praktyk.

Z naszej strony możemy zagwarantować, że wypełniamy go bardzo dokładnie i bez żadnych wyjątków – nie tylko dlatego, że zobowiązuje nas do tego status członka PZFD. My również wierzymy w to, że zaufanie społeczne w naszej branży jest najważniejsze. Dlatego sami sobie stawiamy bardzo wysokie wymagania odnośnie kultury, partnerstwa i codziennej uczciwości zarówno w relacjach biznesowych, jak i wobec naszych klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

TOP