Finansowanie zakupu nieruchomości

W zakresie finansowania zakupu nieruchomości, współpracujemy z kancelarią finansową pn. Finarte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Kancelaria finansowa”), oferującą usługi pośrednictwa kredytowego.

Kancelaria finansowa posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Osobą reprezentującą ww. Kancelarię finansową jest Norbert Korczyński, który:

 •  zarządza kancelarią finansową,
 • jest praktykiem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w
  bankach, także jako osoba zarządzająca,
 • zajmuje się pośrednictwem kredytowym od ponad 7 lat.

Zakres usług oferowanych przez kancelarię finansową:

 • indywidualne i pełne profesjonalizmu podejście
 • spotkanie w dogodnym terminie i miejscu, bądź za pośrednictwem
  elektronicznych kanałów kontaktu
 • wstępna ocena zdolności kredytowej
 • pomoc w zakresie określenia warunków finansowania i rekomendacji
  właściwego produktu
 • porównanie oferty kilkunastu banków i przedstawienie atrakcyjnych
  propozycji
 • omówienie poszczególnych propozycji
 • pomoc w zakresie obsługi procesu udzielenia kredytu, w szczególności w
  kontakcie z bankiem, w tym m.in. przygotowanie listy dokumentów,
  doradztwo w zakresie ich skompletowania i wypełnienia, złożenie
  dokumentów w banku oraz kontakt z bankiem w czasie oceny wniosku
  kredytowego, omówienie dokumentów przedstawionych przez bank oraz
  uczestnictwo w spotkaniu w banku podczas zawarcia umowy kredytowej

Kancelaria finansowa nie pobiera od Klientów wynagrodzenia za ww. usługi.

W przypadku zawarcia umowy kredytowej z bankiem oraz uruchomienia
kredytu, wynagrodzenie Kancelarii finansowej wypłaca bank.

W związku z prowadzoną korespondencją Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Finarte sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 206. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych proszę o poinformowanie o decyzji lub zaprzestanie korespondencji. Pełne informacje o pośredniku kredytowym, w tym polityka ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pośrednika pn. www.finarte.pl oraz w biurze Kancelarii
finansowej tj. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 206.

Kontakt

Kancelaria finansowa
FinArte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Norbert Karol Korczyński
tel. +48 503 689 221
ul. Piotrkowska 270 lok. 206
90-361 Łódź
NIP: 7252315669 REGON: 520966540
norbert.korczynski@finarte.pl
www.finarte.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

TOP