side-area-logo

zapraszamy do

KONTAKTU

Reload Captcha

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż przesyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Spółki „GOLDEN LION Sp. z o.o.” Sp.k. ofert handlowych, informacji handlowych, informacji marketingowych oraz innych informacji drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego /będącą Podmiotem danych jest firma „Golden Lion Sp. z o.o.” Sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-365) przy ul. Tymienieckiego 16 D lok. 75, mail: biuro@golden-lion.pl , tel: 42- 681-60-29, NIP: 982-037-30-12, KRS; 0000407482
2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym zapytaniem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
3. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wynikających z zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Pana/ Panią sprzeciwu.
7.Przysługuje Panu /Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych,
• sprostowania swoich danych,
• przeniesienia swoich danych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
9. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z:
• wymogiem ustawowym – na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
• wymogiem umownym (tj. Akt sprzedaży lokalu mieszkalnego).
11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

Projekt i wykonanie strony internetowej

logozrodlo
Dane Spółki:

Golden Lion Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Tymienieckiego 16D, lok. 75, 90-365 Łódź

NIP: 982-037-30-12, REGON: 101373540, KRS:0000407482

Dane kontaktowe:

Sekretariat: Magdalena Stasiak (42) 681-60-29, biuro@golden-lion.pl
Dział sprzedaży: Magdalena Korzeniowska, tel. 696-02-32-00, sprzedaz@golden-lion.pl
Dział techniczny: Maciej Łukasiewicz, tel. 512-19-49-41, m.lukasiewicz@golden-lion.pl
Księgowość i administracja: Karolina Karpacka, tel. 501-29-60-58, k.karpacka@golden-lion.pl

Obsługa kredytowa: Norbert Korczyński, tel.  503-68-92-21, norbert.korczynski@finars.pl

Obsługa po sprzedaży, zgłoszenia gwarancyjne: Jan Karpacki, tel. 606-45-91-75, zgloszenia@golden-lion.pl

Email: